Om enhetsinfo

Enhetsinfo gir deg nærare informasjon om alle organisasjonar i Norge. Dette får vi til ved å kombinere data frå fleire ulike kjelder.

Første versjon av tenesta vart laga på idékonkurransen Hack4no i oktober 2018.

Datakjelder

Kontakt

Spørsmål, kommentarar eller innspel til korleis tenesta kan bli endå betre?
Kontakt Livar Bergheim:
E-post: livar.bergheim@gmail.com
Telefon: 93 40 29 82