Om enhetsinfo

Enhetsinfo gir deg nærare informasjon om alle organisasjonar i Norge. Dette gjer vi ved å kombinere data frå fleire ulike kjelder.

Datakjelder

For detaljar om kjelder sjå Kjelder.

Kontakt oss

Ønskjer du ein demonstrasjon av fullversjonen av tenesta, eller har spørsmål eller innspel?
Kontakt Livar Bergheim:
E-post: livar@kodeverkstad.no
Telefon: 93 40 29 82